Grovsopor i ett bostadsområde - En hållbar lösning.

DSpace Repository

Grovsopor i ett bostadsområde - En hållbar lösning.

Details

Files for download
Icon
Grovsopor i ett ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Grovsopor i ett bostadsområde - En hållbar lösning.
Author Karlsson, Mimi
Date 2014
English abstract
The work is about understanding why residents in properties dumps bulky waste in inappropriate places. How can we encourage residents to dispose of bulky waste at a designated place and how you encourage people to re-operate products. Through observation examined were tenants throw their bulky waste and the caretaker for this area east in Landskrona look at the big problem of bulky waste. What does the tenant themselves think, 10 people were interviewed. AB Landskronahem is a municipally housing company with approximately 4,000 apartments in Landskrona, Glumslöv and Asmundtorp. The company has problems with bulky waste dumped on area east and including the neighborhood Juno. The project focuses of the neighborhood Juno and its problems and possibilities of bulky waste. AB Landskronahem is seeking a sustainable long-term solution, to later apply on other residential neighborhoods. The processing of the pilot study resulted in the conceptualization around a solution to collect bulky waste and a graphic reminder to encourage the tenants to use the garbageroom. It resulted in a shelf system designed for sorting the bulky waste and that allows reuse. The illustrations are placed in the building to remind tenants about the garbageroom.
Swedish abstract
Arbetet handlar om att förstå varför boende i fastigheter dumpar grovsopor på olämpliga ställen. Hur kan man uppmuntra boende att deponera grovsopor på en angiven plats och hur uppmuntrar man personer att återbruka produkter. Genom observation undersöktes var hyresgäster slänger sina grovsopor och hur bovärdarna på området Öster i Landskrona ser på det stora problemet med grovsopor. Vad anser hyresgästerna själva, 10 personer intervjuades. AB Landskronahem är ett kommunalägt bostadsbolag med cirka 4000 lägenheter i Landskrona, Glumslöv och Asmundtorp. Företaget har problem med dumpade grovsopor på området Öster och bland annat kvarteret Juno. Projektet fokuserar på kvarteret Juno och dess problem och möjligheter med grovsopor. AB Landskronahem söker en hållbar långsiktig lösning för att senare kunna applicera systemet och lösningen på övriga bostadskvarter. Bearbetningen av förstudien resulterade i konceptualisering kring en lösning till att samla in grovavfall och en grafisk påminnelse för att uppmana hyresgästerna att använda grovsopsutrymmet. Ett hyllsystem avsett för sortering av grovsopor i ett rum avsett för ändamålet som möjliggör återbruk. Illustrationer som placeras ut i fastigheten påminner hyresgästerna om grovsopsrummet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 73
Language swe (iso)
Subject Grovsopor
Fastighetsnära insamling
Avfall
Miljö
Beteendevetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/17668 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics