Ses! Ett projekt om att synas i mörker

DSpace Repository

Ses! Ett projekt om att synas i mörker

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ses! Ett projekt om att synas i mörker
Author Dahlgren, Sofie
Date 2013
English abstract
The subject of this thesis regards how product design can be used to increase visibility in darkness. The target group is girls aged 18-25 when in an urban, trafficked context during the darker hours of the day. Through interviews, surveys, and a literature study it was discovered that the target group is well aware of the benefits of using reflectors, however this is not a strong enough motif for using them since products already on the market are considered silly, impractical, and ugly. The main focus has been to consider soft values such as status and aesthetics as well as requirements regarding an optimized usage of reflectors. This has resulted in the design of a modest, yet stylish multifunctional bag, with the aim to make the user visible. It is a reflective product that the target group can identify themselves with and carry at all times.
Swedish abstract
Examensarbetet har handlat om hur man med produktdesign kan öka synligheten hos tjejer i åldrarna 18-25 år som rör sig i urbana, trafikerade miljöer under de mörka delarna av dygnet. Genom intervjuer, frågeformulär och litteraturstudie urskönjdes att målgruppen var väl medveten om nyttan med reflexanvändning men att detta trots allt inte var ett starkt nog motiv till att använda reflexer då existerande produkter ansågs löjliga, opraktiska och fula. Vad som huvudsakligen har bearbetats är mjuka värden såsom status och estetik samt yttre krav på ett optimerat reflexbärande. Resultatet är en väska som med sin multifunktionalitet och sobra estetik medger synlighet för brukaren. Det är en reflexprodukt som målgruppen kan identifiera sig med och bära vid många tillfällen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 69
Language swe (iso)
Subject Reflex
Reflexbärande
Synlighet
Design
Multifunktionalitet
Beteendevetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/17681 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics