Etik, digitalisering och den professionella rollen

DSpace Repository

Etik, digitalisering och den professionella rollen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Etik, digitalisering och den professionella rollen
Author Granlund, Markus ; Milo, Sacha
Date 2014
English abstract
New technologies are being developed every day which creates new opportunities for users. Given the technological advancement, the ethical issues can sometimes be neglected. The purpose of this paper is to locate the ethical issues that arise when working as an Information architect. To locate these issues a literature survey was conducted and an ethical analysis was performed of the results. The survey covers three areas: intellectual property, social networks and human behaviour. To deliberate on the ethical issues Tavanis analysis model was used. The result of the paper concluded a general need of ethics for developers.
Swedish abstract
Ny teknik utvecklas dagligen och ger upphov till nya möjligheter för användaren. Med tanke på teknikutvecklingens framfart kan de etiska aspekterna ibland försummas. Syftet med uppsatsen är att lokalisera etiska problemställningar som uppkommer vid utövandet av yrkesrollen informationsarkitekt. För att lokalisera dessa utfördes en litteraturundersökning samt en etisk analys av resultatet. Litteraturundersökningen resulterar i tre teman: immaterialrätt, sociala nätverk och beteende och identitet på nätet. På dessa teman applicerades Tavanis analysmodell för att lyfta fram olika etiska perspektiv. Uppsatsen kunde utifrån resultaten lokalisera att det finns ett allmänt behov av etik för utvecklare.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 26
Language swe (iso)
Subject Etik
informationsarkitektur
Internet
Sociala nätverk
Mänskligt beteende i en virtuell värld
Handle http://hdl.handle.net/2043/17686 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics