En undersökning om elevers inställningar och upplevelser av skolmatematiken

DSpace Repository

En undersökning om elevers inställningar och upplevelser av skolmatematiken

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En undersökning om elevers inställningar och upplevelser av skolmatematiken
Author Henric, Wiktor
Date 2014
Swedish abstract
Abstract Arbetet utgör en undersökning om gymnasielevers attityder kring skolmatematik. Eleverna i undersökningen går i gymnasiets årskurs två och tre på Teknik- eller Naturprogrammet. Eleverna, som alla medverkade frivilligt, tillfrågades i intervjuer om hur de såg på matematik, nyttan av den och vad som gör det intressant/roligt att studera ämnet matematik samt vad de ansåg kunskaper i matematik kunde användas till rent allmänt. Utfallet var sammanfattningsvis en positiv i syn på ämnet och att det var förståelsen av matematiken som gör den rolig och att den upplevda nyttan med ämnet framförallt att det hjälper förståelsen av t.ex. Fysik och Kemi. När det gäller allmännyttan handlade svaren om grundläggande beräkningar med procent och valuta och att den största delen av matematiken var till för vidare studier. Faktorer som de tillfrågade betraktade som viktiga för vilken attityd och/eller inställning de hade till ämnet efterfrågades men svaren var resultatlösa.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject attityder, nytta, lust, skolmatematik.
Handle http://hdl.handle.net/2043/17704 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics