Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?

DSpace Repository

Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?

Details

Files for download Overview of item record
Publication BookChapter
Title Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?
Author Håkansson, Peter
Editor Hansson, Lars
Date 2013
Swedish abstract
Arbetslösheten bland ungdomar i Sverige är tre gånger högre än bland 25-64 åringar. Denna så kallade relativa ungdomsarbetslöshet har varit ökande i Sverige under hela 2000-talet, till skillnad från resten av EU där den relativa ungdomsarbetslösheten varit svagt minskande. I denna artikel analyseras vilken roll ungdomarnas kontakter och nätverk samt den svenska övergångsregimen (övergången från skolan till arbetsmarknaden) har för sannolikheten att få jobb.
Publisher Centrum för arbetarhistoria
Host/Issue Fokus på arbetarhistoria : texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona.
Series/Issue Skrifter från Centrum för arbetarhistoria;6
ISSN 1654-2908
ISBN 978-91-979661-2-2
Pages 24-45
Language swe (iso)
Subject övergångsregim
socialt kapital
nätverk
ungdomsarbetslöshet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17712 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics