Problem med att mäta arbetsförmåga : en genomgång av några befintliga instrument

DSpace Repository

Problem med att mäta arbetsförmåga : en genomgång av några befintliga instrument

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Problem med att mäta arbetsförmåga : en genomgång av några befintliga instrument
Author Tengland, Per-Anders
Editor Ekberg, Kerstin
Date 2014
Swedish abstract
Detta kapitel går igenom några vanliga instrument som avser att mäta eller utvärdera arbetsförmåga, eller motsvarande förmåga under annan beteckning. Syftet är att granska i vilken grad de faktiskt mäter eller utvärderar arbetsförmågan hos individer, och hur väl de gör det. Av utrymmesskäl kommer endast ett mindre antal instrument att granskas. Instrumenten är hämtade från några Europeiska länder och är exempel på hur instrument ofta utformas. Granskningen utgår ifrån en specifik definition av begreppet ”arbetsförmåga”, som fungerar som en ”validitestkontroll”. Resultat: De flesta instrument som avser att mäta arbetsförmåga och som diskuteras i kapitlet lider av bristande validitet. De fångar ofta hälsan samt en hel del mer komplexa förmågor och kompetenser. De fångar ibland även individens tolerans, styrka och motivation. Men det är sämre på att utvärdera individens yrkesrelaterade karaktärsegenskaper och kompetenser. Dessutom misslyckas alla instrumenten i stort sett med att kontextualisera arbetsförmågan, då de saknar möjlighet att undersöka individens förmåga eller kompetens i relation till konkreta arbetsuppgifter och till en konkret arbetsmiljö.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Den relativa arbetsförmågan : teoretiska och praktiska perspektiv
ISBN 978-91-44-08479-4
Pages 29-55
Language swe (iso)
Subject arbetsförmåga
hälsa
kompetens
mätning
utvärdering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17714 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics