Ungdomsarbetslösheten : åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik

DSpace Repository

Ungdomsarbetslösheten : åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Ungdomsarbetslösheten : åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik
Author Håkansson, Peter
Date 2014
Swedish abstract
Ungdomsarbetslösheten som begrepp uppmärksammades politiskt i början på 1930-talet. De åtgärder som sattes in under 1930-talet; subventionerade arbeten och utbildningsinsatser, kom att dominera åtgärdsarsenalen under lång tid. Även förmedlingsverksamheten diskuterades under 1930-talet och har fått betydelse under senare år.
Link http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv/lasa-pub... (external link to publication)
Publisher Karlstads universitet
Göteborgs universitet
Host/Issue Arbetsmarknad & Arbetsliv;2
Volume 20
ISSN 1400-9692
Pages 41-57
Language swe (iso)
Subject Ungdomsarbetslöshet
arbetslöshetspolitik
åtgärder
ungdomslöner
subventionerade arbeten
ingångslön
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17723 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics