SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING PÅ ARBETSPLATSEN - EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING PÅ ARBETSPLATSEN - EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING PÅ ARBETSPLATSEN - EN LITTERATURSTUDIE
Author Nilsdotter, Julia ; Sonngård, Pia
Date 2014
English abstract
Bakground: Arbetsmiljöverket has earlier stated that one out of ten Swedes are victims of workplace bullying. Research also shows that it's most common in Health care, especially among nurses. Purpose: To compile knowledge about nurses' experiences of victimization among colleagues in the workplace. Method: Meta-analysis of ten qualitative articles found through extensive search of data-bases. An estimation of article quality was carried out with SBU:s review temp¬late for qualitative studies. The Articles where then analysed by inspiration of Granheim & Lundmans method of content analysis. Findings: The two themes, "A hostile workplace environment" and " The impact of victimization", presents result of nurses' being humiliated, belittled, threatened and how colleagues some-times hinders and hampers work. As an impact nurses' felt frustration, anger and loss of self-confidence which could result in burnout and effect patient care. Conclusion: Victimization is common on the nurse's workplace and is something that nursing students should become familiar with already during the education. New, updated, Nordic research of victimization in health care is needed to be able to handle situations that can occur in the workplace.
Swedish abstract
Bakgrund: Arbetsmiljöverket menar att en av tio svenskar är utsatta för mobbning på sin arbetsplats. Forskning visar även att det är vanligast i hälso- och sjukvården, framförallt bland sjuksköterskorna. Syfte: Att sammanställa kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av kränkande särbehandling mellan kollegor på arbetsplatsen. Metod: Metaanalys av tio kvalitativa artiklar som hittats genom omfattande sökning i databaser. En bedömning av artiklarnas kvalitet gjordes utifrån SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Artiklarna analyserades sedan med inspiration av Granheim & Lundmans metod för innehållsanalys. Resultat: Under de två temana ”En fientlig arbetsmiljö” och ”Följder av kränk- ande särbehandling” presenteras resultat om hur sjuksköterskan blir förnedrad, ignorerad, hotad och ibland hindrad av sina kollegor i arbetet. Som följd kunde sjuksköterskan känna frustration, ilska och förlust av självförtroende som i sin tur kunde leda till utbrändhet och påverkan på patientvården. Som konsekvens tappades även meningen till professionen vilket ibland kunde leda till att sjuksköt- erskan valde att lämna yrkesverksamheten helt. Slutsats: Kränkande särbehandl- ing är vanligt förekommande på sjuksköterskans arbetsplats och är något som sjuksköterskestudenter borde bli bekant med redan i utbildningen. Ny, uppdaterad, nordisk forskning behövs kring kränkande särbehandling för att kunna hantera situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Arbetsmiljö
Litteraturstudie
Konsekvenser
Kränkande särbehandling
Mobbning
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/17724 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics