Likhetstecknet i matematiken-en studie om begreppsmissuppfattningen och dess konsekvenser

DSpace Repository

Likhetstecknet i matematiken-en studie om begreppsmissuppfattningen och dess konsekvenser

Details

Files for download
Icon
Ett examensarbete ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Likhetstecknet i matematiken-en studie om begreppsmissuppfattningen och dess konsekvenser
Author Axelsson, Eva-Lena
Date 2014
Swedish abstract
Sammanfattning I min vardag som lärare i matematik på gymnasiet stöter jag på många elever som har problem med likhetstecknets betydelse. De tror att tecknet =, betyder blir. Två plus fem blir sju delat med två blir 3,5 (2+5=7/2=3,5) är ett vanligt skrivsätt av dessa elever. Korrekt skrivsätt är, två uträkningar två plus fem är lika med sju och sju delat med två är lika med tre och en halv (2+5=7 och 7/2=3,5) alternativt två plus fem delat med två är lika med sju delat med två är lika med tre och en halv ((2+5)/2=7/2=3,5). Denna missuppfattning av likhetstecknets betydelse ville jag undersöka närmare. Finns det fler lärare som sett detta i sin undervisning och påverkar denna tolkning, elevernas vidare kunskapsutveckling när det gäller matematiken? Det visade sig att fler lärare hade stött på samma missuppfattning som jag, men de hade även stött på andra missuppfattningar. Elever radade upp beräkningar efter varandra och använde likhetstecknet som mellanslag, elever som kommit längre i sin matematiska förståelse och blandade ihop det med ekvivalenstecknet (⇔). Konsekvenser av att inte förstå likhetstecknets betydelse påverkar många områden inom matematiken. Inom ekvationslösning är viktigt att förstå betydelsen av likhetstecknet. För att kunna lösa ekvationen och flytta termerna fram och tillbaka, är det viktigt att ha full förståelse för likhetstecknet. Räkneoperationerna skall göras lika på båda sidor om likhetstecknet och man får flytta tal och symboler fram och tillbaka, men det viktiga är att det görs på båda sidorna om likhetstecknet. Även inom andra områden såsom bråk-och procenträkning är det viktigt med full förståelse för likhetstecknet. Det visar sig alltså att likhetstecknets symbolik är väldigt väsentlig inom matematiken och för att kunna gå vidare till högre studier måste likhetstecknets betydelse vara klar. Det måste alltså läggas mycket tid på detta moment för att verkligen se till att förståelsen för likhetstecknet finns. Något som kom fram i min undersökning och som jag skulle vilja titta närmare på är hur mellanledsräkningen påverkar förståelsen för likhetstecknet. Hur får man förståelse för likhetstecknets betydelse om man får se och utföra beräkningar såsom 13-8=2+3=5.?
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Matematik, likhetstecknet
Handle http://hdl.handle.net/2043/17742 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics