Andas in, Andas ut : Mindfulness som en daglig rutin i förskolans vardag

DSpace Repository

Andas in, Andas ut : Mindfulness som en daglig rutin i förskolans vardag

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Andas in, Andas ut : Mindfulness som en daglig rutin i förskolans vardag
Author Persson, Josefine
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att försöka förstå barnens tankar och idéer när de får prova på mindfulness. Ytterligare ett syfte är att undersöka hur mindfulness kan motverka negativ stress och hur mindfulness kan användas i förskolans vardag. Inom buddismen har mindfulness funnits i över 2500 år och är alltså en gammal filosofi. Under fyra veckor har jag undersökt olika avslappningsmetoder tillsammans med en liten barngrupp på en förskola. Här har jag tillsammans med fem barn, i åldrarna tre till fem år, undersökt mindfulness. Samtal med pedagoger har även skett under undersökningen för att få en rikare bild på hur man kan arbeta med mindfulness i förskolans vardag tillsammans med barn. Jag har under mitt forskningsarbete insett att mindfulness är mycket mer än att meditera, och att individer använder mindfulness omedvetet som medvetet under sin vardag. För att kunna studera barns reflektioner, tankar och uppfattningar har jag dokumenterat (genom film och anteckningar), samtalat och reflekterat tillsammans med barnen. Dialoger med pedagoger och anhöriga till barnen har även dokumenterats skriftligen. Mitt resultat av denna studie blev att barnen i den undersökta barngruppen förmedlade en positiv utveckling genom mindfulness och ansåg att det var glädjande att utöva mindfulness. Pedagogerna fick upp ögonen för vad mindfulness verkligen var, och utvecklade tanken om att mindfulness inte ”bara” är att utöva övningar i stilla rum, utan att de är så mycket mer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject barn
förskola
mindfulness
pedagoger
stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/17743 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics