Förskolan som en interkulturell arena - en intervjustudie med förskolepedagoger

DSpace Repository

Förskolan som en interkulturell arena - en intervjustudie med förskolepedagoger

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolan som en interkulturell arena - en intervjustudie med förskolepedagoger
Author Gredic, Eldina ; Komljenovic, Tanja
Date 2014
Swedish abstract
Vår studie handlar om hur pedagoger på två utvalda förskolor arbetar och förhåller sig till ett interkulturellt förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att man accepterar och värderar alla kulturer på samma sätt och under samma omständigheter. Syftet med denna studie var att synliggöra vad ett interkulturellt förhållningsätt kunde innebära och det undersökte vi genom att intervjua sex olika pedagoger om hur de ser på integration, kulturmöten och hur de tar del av barnens kulturella olikheter i förskolan. Frågeställningen som vi valde att undersöka var: Hur ser pedagoger på två mångkulturella förskolor på kulturmöten och de kulturella olikheter de möter i verksamheten? För att kunna få vår frågeställning besvarad intervjuade vi sex pedagoger som arbetar på två olika mångkulturella förskolor. Resultatet vi fick visade att de två olika förskolorna arbetade utifrån ett likartat förhållningssätt när det gällde att ta del av barns olika kulturella bakgrunder men pedagogerna hade olika synsätt på vad en integration var. Pedagogerna på de två utvalda förskolorna säger att de tar tillvara på alla barns kulturella olikheter i vardagen. Man kunde även se att pedagogerna lade fokus på barnens olikheter och pedagogerna lyfte även upp hur viktigt det var för dem att barnen skulle förstå att alla barn inte har det likadant och att det finns kulturella olikheter hos varje barn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject förskola
integration
interkulturellt förhållningssätt
kulturmöten
kvalitativa intervjuer
mångkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/17760 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics