ScrumMaster certifiering - kompetensutveckling eller modefluga

DSpace Repository

ScrumMaster certifiering - kompetensutveckling eller modefluga

Details

Files for download
Icon
En studie om ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ScrumMaster certifiering - kompetensutveckling eller modefluga
Author Doina, Härdig (Bochis)
Date 2014
English abstract
This work examines the motives ScrumMasters have to get certified. Further, the goal is to get an insight into how newfound skills are used in the workplace and if certification is all about skills or fashion. The study has a qualitative research method. Empirical data collection occurred through semi-structured interviews with people who have good ScrumMaster certification skills. To find the answer to the question, interviews were conducted with seven ScrumMasters and questionnaire in which two out of the three responded. The results from these interviews show that the respondents have a mixed view on ScrumMaster Certification.
Swedish abstract
I detta arbete undersöks vilka motiv ScrumMasters har att certifiera sig. Ytterligare är målet att få en inblick i hur nyfunna kunskaperna omsätts i arbetslivet, samt om certifieringen handlar om kompetensutveckling eller mode. Studien har en kvalitativ forskningsmetod. Den empiriska insamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med personer som har genomfört ScrumMaster certifieringen. För att komma fram till ett svar på frågeställningen gjordes intervjuer med sju ScrumMaster och en enkät där två av tre svarade. Resultatet från dessa intervjuer visar att respondenterna har en blandad syn på ScrumMaster certifieringen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/17780 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics