"Detta blev min vändpunkt"

DSpace Repository

"Detta blev min vändpunkt"

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Detta blev min vändpunkt"
Author Bukic, Mia
Date 2014
English abstract
Juvenile delinquency is a current problem that exists in the Swedish society which is portrayed as increasing, which is not true since there are reports and statistics that there is a decreasing level of juvenile delinquency .Statistics is an important part of crime prevention because it helps scientists understand the extent of juvenile delinquency, its development, its range, its increase and decrease and whether there are differences between the different regions in Sweden. But who are the young people that represent the statistic and why did they stop commit crime? This was my turning point is a study which aims to examine why young people involved in crime stop committing crimes and also examine their turning point/ s which is based on the theorists Robert Sampson and John Laubs theory of turning points . To examine and answer these questions, a qualitative approach was used. Three semi-structured interviews were conducted with members of the Young Kris. The results were analyzed and discussed based on the theory of turning points and previous research. The informants stated that the meaningful factors that lead to the end of their criminal career were self-perception, occupation and relationships with loved ones. Turning points that have been contributing factors was inner motivation, imprisonment, and loss of relatives, which led to a desire to change their life situation.
Swedish abstract
Ungdomsbrottslighet är ett aktuellt problem som finns i Sverige och framställs i media att den ökar, vilket inte stämmer då det finns rapporter och statistik på att det har skett en minskning. Statistik är en viktig del i brottspreventivt syfte eftersom den hjälper forskare få en bild av hur omfattande ungdomsbrottsligheten är, dess utveckling, omfattning, dess minskande och om det förekommer skillnader mellan de olika regionerna i Sverige. ”Detta var min vändpunkt” är en studie vars syfte är att granska varför ungdomar i kriminalitet slutar att begå brott och även undersöka vilka deras vändpunkt/er var utifrån teoretikerna Robert Sampson och John Laubs teori om vändpunkter. Frågeställningarna som uppsatsen behandlat är: vad fick vissa ungdomar att sluta begå brott, finns det vändpunkter för ungdomsbrottslingar samt om någon av dessa vändpunkter var relationer, miljöombyte eller sysselsättning. För att undersöka och besvara dessa frågor har en kvalitativ ansats använts. Tre stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med medlemmar från Unga Kris. Resultatet analyserades och diskuterades utifrån teorin om turning points samt tidigare forskning. Frågeställningarna besvarades och det informanterna uppgav har varit mest betydelsefullt för att avsluta en brottslig karriär är självinsikt, sysselsättning och relationer till nära och kära. Vändpunkter som har varit bidragande faktorer har varit sysselsättning, inre motivation, nära till förlust av närstående vilket ledde till en vilja att förändra sin levnadssituation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Criminality
Desistance
Juveniles
Qualitative
Turning points
Handle http://hdl.handle.net/2043/17790 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics