Förskollärares erfarenheter av att förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskolan

DSpace Repository

Förskollärares erfarenheter av att förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares erfarenheter av att förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskolan
Author Christoffer, Malmström
Date 2014
Swedish abstract
Denna uppsats utforskar förskollärares erfarenheter och synpunkter på att förebygga läs- och skrivsvårigheter, med syfte att göra pedagoger medvetna om hur man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Denna uppsats utgår ifrån språkliga orsaker och literacy används som en teoretisk utgångspunkt. Literacy handlar om hur barn lär sig ett språk i ett socialt sammanhang, exempelvis genom att en vuxen läser en bok eller genom namnskyltar på förskolan. Jag har använt mig av intervjuer med två förskollärare för att utforska deras erfarenheter av att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Båda pedagoger menar att det är för tidigt att sätta en stämpel på ett förskolebarn för läs- och skrivsvårigheter, men att arbete med språket i förskolan är viktigt och är en del av förskolans arbete. Det är viktigt att uppmärksamma barn som visar tecken på språkliga brister. Språklig stimulans i förskolan kan till viss del förebygga läs- och skrivsvårigheter, men det finns även andra faktorer bakom ett barn som får läs- och skrivsvårigheter, som genetiska och miljömässiga faktorer, som man inte kan påverka med språkligt arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Förskola
Förskollärare
Läs- och skrivsvårigheter
Literacy
Förebygga
Handle http://hdl.handle.net/2043/17792 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics