Mycket mer än en rutschkana

DSpace Repository

Mycket mer än en rutschkana

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Torlegård Hoffberg, Minna
dc.contributor.author Forsström, Filip
dc.date.accessioned 2014-10-03T10:49:55Z
dc.date.available 2014-10-03T10:49:55Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/17793
dc.description Med utgångspunkt i socialkonstruktionism problematiseras vuxnas tolkningsföreträde när det gäller vad barn behöver samt hur diskurser om barn och förskola har betydelse för utformningen av en förskolas utemiljö och synen på barn. Syftet med studien är att genom en diskursanalytisk metod undersöka förgivettaganden om barn och förskolans utemiljö samt hur dessa förgivettaganden konstruerar såväl barn som förskolans utemiljö. Tidigare forskning om hur struktureringen av miljön i förskolan påverkar och påverkas av synen på barn utgår från material insamlat i förskolans verksamhet. Denna forskning visar på hur omgivande villkor, såsom rådande diskurser utgör ramarna inom vilka pedagogiken utformas. I detta arbete ses vårt valda material - ett dokument framtaget med syfte att ge inspiration till, bedöma och kvalitetssäkra utemiljöer vid förskolor i Malmö stad - som ett av dessa villkor. Analysen och diskussionen visar att det finns ett ramverk för hur en förskolas utemiljö ska struktureras där en utvecklingsdiskurs är dominerande. Analysen och diskussionen visar vidare att miljön blir normaliserande då både dokumentet och den beskrivna miljön upprätthåller utvecklingsdiskursen och därmed styr, begränsar och utesluter barns möjligheter till handlande. en_US
dc.format.extent 39 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject barn en_US
dc.subject diskursanalys en_US
dc.subject förgivettagande en_US
dc.subject förskolegård en_US
dc.subject normalisering en_US
dc.subject socialkonstruktionism en_US
dc.subject utemiljö en_US
dc.subject utvecklingsdiskurs en_US
dc.title Mycket mer än en rutschkana en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics