En-till-En En undersökning om lärare och elevers uppfattningar kring datorbaserat lärande

DSpace Repository

En-till-En En undersökning om lärare och elevers uppfattningar kring datorbaserat lärande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En-till-En En undersökning om lärare och elevers uppfattningar kring datorbaserat lärande
Author Huskic, Mickey
Date 2014
Swedish abstract
I denna studie ville jag ta reda på hur datorn som pedagogiskt verktyg kan förändra eller förbättra undervisningen. Skulle datorn kunna vara ett kreativt redskap som gör att undervisningen blir effektivare och roligare eller är den ett distraktionsmoment? Vad anser pedagogerna och eleverna om datorernas effekt i undervisningsmiljöerna? För att få svar på dessa frågor valde jag både en kvalitativ och kvantitativ metod. I den kvalitativa delen intervjuade jag fyra pedagoger och i den kvantitativa delen samlade jag in information från så gott som samtliga skolans elever via en webb-baserad enkätundersökning. I denna undersökning kom jag fram till att eleverna är medvetna om datorns distraktionsmoment. Över 50% uppgav att de gjorde annat än skolarbete på datorn vid varje lektion. Samtidigt tycker många att det är roligare att jobba med datorn och deras inlämningsuppgifter blir snyggare och roligare att göra. Papper och penna har ersatts av ordbehandlingsprogram och Powerpoint presentationer. Pedagogerna ser fördelar i att deras administration och kommunikation underlättats avsevärt samt att deras pedagogiska roll förändrats från en förmedlare av kunskap till mer av en handledare. De är alla medvetna om att datorn öppnar upp en värld av underhållning och att eleverna lätt hamnar på sociala medier och spelsajter men att det är en övergångsprocess och att det är ett sätt för eleverna att lära sig ta eget ansvar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Datorintegrerad undervisning
En-till-En
Kreativ skola
didaktik
elevperspektiv
lärarperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/17799 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics