Att bedöma arbetsförmåga : ett kvalitativt tillvägagånssätt

DSpace Repository

Att bedöma arbetsförmåga : ett kvalitativt tillvägagånssätt

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Att bedöma arbetsförmåga : ett kvalitativt tillvägagånssätt
Author Tengland, Per-Anders
Editor Ekberg, Kerstin
Date 2014
Swedish abstract
Kapitlet utgår från några problem som många kvantitativa instrument lider av, nämligen bristande validitet samt att de är onödigt omfattande, vilket även illustrerades i föregående kapitel. Huvudsyftet med kapitlet är att visa hur man utifrån en noggrant konstruerad definition av begreppet “arbetsförmåga” kan skapa ett kvalitativt frågeformulär ämnat att utvärdera en individs specifika arbetsförmåga och samtidigt erhålla information relevant för att kunna lösa, minska, eller kompensera för, problemet ifråga. Lärdomar: De flesta kvantitativa instrument har problem med validiteten, då den begreppsliga grunden för dem är svag. Många instrument är även omständliga eftersom de innehåller många irrelevanta frågor. Validiteten kan öka om man skapa instrumentet utifrån en noggrant konstruerad definition som avser fånga fenomenet man är intresserad av, t.ex. arbetsförmåga. Det bästa sättet att försöka fånga det komplexa fenomenet arbetsförmåga är genom en kvalitativ intervjuundersökning som utgår ifrån den framtagna definitionen. En individs arbetsförmåga kan endast utvärderas i relation till ett konkret arbete, inte till en abstrakt arbetsmarknad.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Den relativa arbetsförmågan : teoretiska och praktiska perspektiv
ISBN 978-91-44-08479-4
Pages 57-73
Language swe (iso)
Subject arbetsförmåga
hälsa
kompetens
kvalitativ utvärdering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17806 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics