Finding Course Literature: Exposing Overlooked Alternatives and Streamlining Targeted Information Retrieval

DSpace Repository

Finding Course Literature: Exposing Overlooked Alternatives and Streamlining Targeted Information Retrieval

Details

Files for download
Icon
Bachelor Thesis
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Finding Course Literature: Exposing Overlooked Alternatives and Streamlining Targeted Information Retrieval
Author Sebastian, Bengtegård ; Martin, Lundén
Date 2013
English abstract
When a student is studying at a university or at a college university in Sweden it requires him or her to acquire course literature as a compliment to teaching. This is often taken for granted, but there is currently no equally obvious approach to how the student obtains his or hers course literature and there is a lack of a structure on how the information is presented. Therefore, we develop a prototype, a search tool which will help students locate their course literature. We do this to find a more appropriate method on how to search for course literature. Firstly, we wish to streamline the student's path to acquire their course literature, reducing the number of steps they need to take. Secondly, we wish to expose the student to previously overlooked sources of course literature. We do this as an experiment with the ambition to show how a possible solution could look like, if availability increased and guidelines was introduced on how to present course literature at Swedish universities and college universities. This system is then evaluated in relation to the established search strategies which the student is currently using to find their course literature.
Swedish abstract
När en student idag utbildar sig vid ett svenskt lärosäte behöver denne införskaffa sig kurslitteratur som ett komplement till undervisningen. Det finns inget självklart tillvägagångssätt för hur studenten införskaffar sig sin kurslitteratur och information om litteraturen presenteras inkonsekvent över olika källor . Vi utvecklar därför ett stödsystem för sökning av kurslitteratur, med syfte att effektivisera sökprocessen samt att exponera studenten för eventuellt tidigare förbisedda källor till kurslitteratur. Systemet utvärderas i förhållande etablerade sökstrategier hos 22 studenter. Resultaten visar att användandet av detta stödsystem inte bara minskar antalet steg markant utan även minskar antalet tjänster studenten använder för att införskaffa sin kurslitteratur jämfört med studenters egna sökstrategi idag.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Information Retrieval
Course Literature
Streamlining
Handle http://hdl.handle.net/2043/17809 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics