"Hela skolans lilla maskot" Bilden av personer med funktionsnedsättningar inom svensk barnlitteratur.

DSpace Repository

"Hela skolans lilla maskot" Bilden av personer med funktionsnedsättningar inom svensk barnlitteratur.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Hela skolans lilla maskot" Bilden av personer med funktionsnedsättningar inom svensk barnlitteratur.
Author Stjernholm, Linda
Date 2014
English abstract
This thesis aims to study how people with disabilities are portrayed in Swedish literature for children. The method used in this study is a qualitative content analysis that examines children´s literature published in Sweden between the years 2000 and 2012 that includes people with disabilities. The central questions relates to the portrayal of people with disabilities and if there are any stereotypes in the literature that was examined. The results show with a few exceptions that the literature in question gives a balanced and positive portrayal of people with disabilities. These exceptions usually consists of minor aspects of the story and does not have a prominent role in the depiction.
Swedish abstract
Denna uppsats undersöker hur personer med funktionsnedsättning porträtteras i svensk barnlitteratur. Metoden som använts är innehållsanalys av kvalitativ art där undersökningsmaterialet består av barnlitterära verk som innehåller personer med funktionsnedsättning som publicerats i Sverige under åren 2000 till 2012. De centrala frågeställningarna handlar om hur bilden av personer med funktionsnedsättning ser ut i dessa verk samt huruvida det går att finna några stereotyper i dessa moderna barnböcker. Resultatet visar att den undersökta litteraturen med några få undantag ger en nyanserad och positiv bild av personer med funktionsnedsättning. Dessa undantag består oftast av ett mindre element i berättelsen och har inte en framträdande roll i skildringen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Disability
children's literature
funktionsnedsättningar
barnlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/17811 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics