Hur sociala miljöinnovationer sprids: en studie med utgångspunkt i initiativet en köttfri dag i veckan

DSpace Repository

Hur sociala miljöinnovationer sprids: en studie med utgångspunkt i initiativet en köttfri dag i veckan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur sociala miljöinnovationer sprids: en studie med utgångspunkt i initiativet en köttfri dag i veckan
Author Jansson, Stina ; Lindholm, Sofia
Date 2014
English abstract
The purpose of this study is to increase the understanding of how one can diffuse social eco-innovations that contribute to sustainable development. In this thesis we explored the development of the social eco-innovation one meat-free day a week. The study is based on semi-structured interviews where we tracked and trailed the innovation processes of two schools that have implemented a meat free day. We conclude that it is very important to identify social systems that share the norms and values that a certain eco-innovation contributes to, as this affects the diffusion of the innovation. In addition the study led to an understanding of the need for social environmental innovations, as it has an impact on the social willingness to change individuals’ consumption patterns to be more sustainable. This poses a dilemma, as the biggest obstacle to a meat-free day a week is the argument of free will. This forms a paradox as social eco-innovations may change the social will, but if there is no social will, there is no social eco-innovation.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur man kan sprida sociala miljöinnovationer som bidrar till en hållbar utveckling. I detta examensarbete undersöktes innovationsprocessen av den sociala miljöinnovationen en köttfri dag i veckan. Studien baserades på semistrukturerade intervjuer där innovationsprocessen på två skolor som implementerat en köttfri dag spårats. Vi konstaterade att det är av stor vikt att försöka kartlägga sociala system som delar de normer och värderingar som en social miljöinnovation bidrar till då detta sprider innovationen ytterligare. Vidare medförde studien en förståelse för att det behövs sociala miljöinnovationer för att kunna förändra individers sociala vilja när det kommer till att konsumera hållbart. Detta utgör ett dilemma eftersom det största hindret mot en köttfri dag i veckan är argumentet om den fria viljan. Detta bildar en paradox eftersom sociala miljöinnovationer kan förändra den sociala viljan, men finns det ingen social vilja, finns det ingen social miljöinnovation.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject innovation
social miljöinnovation
köttfri dag
sociala system
skolor
Handle http://hdl.handle.net/2043/17815 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics