Klassrumsmiljö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Klassrumsmiljö
Author Skaremark-Nyman, Elin ; Ekdahl, Jessica
Date 2014
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om klassrumsmiljö, vad pedagogerna tänker kring den och hur stort inflytande eleverna har. Idéen till denna studie kom från en diskussion om elevers behov, inkludering och exkludering samt deras möjlighet till påverkan av klassrummet under sin egen skolgång. Syftet med denna studie är att se hur några klasslärare utformar sina klassrum samt hur stor del eleverna kan och får påverka. Vi kommer även att undersöka de olika pedagogikerna, Reggio Emilia, Waldorf och Vittra, och vilka tankar dessa pedagogiker har kring sin klassrumsmiljö. Vi har genomfört en kvalitativ intervju med mailfrågor och lärarna vi intervjuat kommer från olika delar i Sverige och undervisar på lågstadiet. Resultatet visar på att eleverna inte har så stort inflytande, men att lärarna ändå har en tanke kring utformningen av sitt klassrum. Majoriteten av lärarna har läshörna med soffor eller annan rumsindelning, en del av lärarna kan påverka detta medan i andra fall styr pedagogiken. Deras elever sitter för det mesta i rader eller öar tillsammans med en starkare eller svagare kamrat och får sällan välja vem den kamraten är.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject lågstadiet
klassrumsmiljö
Waldorf
Reggio Emilia
Vittra
elevinflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/17816 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics