Livscykelanalys av avfallsförbränning och biogasproduktion

DSpace Repository

Livscykelanalys av avfallsförbränning och biogasproduktion

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Livscykelanalys av avfallsförbränning och biogasproduktion
Author Lysell, Sara
Date 2014
English abstract
Life cycle assessment as a method is used to evaluate products or services from “cradle to grave”. A life cycle assessment of municipal waste incineration with energy recovery is conducted with the software SimaPro. The result is compared with life cycle assessment conducted on biogas production from food waste, the comparison shows the process with the least impact on the environment. Incineration of municipal waste contributes to reduced environmental impact with 63.9 kg CO2-equivalents per ton waste. Biogas production reduces the environmental impact with 11.6 kg CO2-equivalents per ton food waste. Incineration of municipal waste is the treatment with the least environmental impact. Power generation with waste as fuel is unsustainable long term, waste is an unsustainable fuel and the European Union is actively working to reduce the generation of waste.
Swedish abstract
Livscykelanalys används som metod för att undersöka produkter eller tjänster från ”vaggan tillgraven”. Med hjälp av mjukvaruprogrammet SimaPro utförs en livscykelanalys på förbränning av avfall med energiutvinning. Resultatet jämförs med en livscykelanalys som utförs på biogasproduktion från matavfall, för att visa vilken av processerna som har mer positiv påverkan på miljön. Resultatet visar att förbränning av avfall bidrar till minskad miljöpåverkan med 63,9 kg CO2-ekvivalenter per ton avfall. Biogasproduktionen minskar miljöpåverkan med 11,6 kg CO2-ekvivalenter per ton matavfall. Förbränning av avfall är den behandlingsmetod som har mer positiv inverkan på växthuseffekten. Energiproduktion med avfall som bränsle är inte hållbart på lång sikt. Avfall är ett ohållbart bränsle, inom EU utförs ett aktivt arbete för att minska uppkomsten av avfall.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Livscykelanalys
Avfall
Matavfall
Förbränning
Biogas
Life cycle assessment
Waste
Food waste
Incineration
Handle http://hdl.handle.net/2043/17819 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics