Oral Lichenoid Lesions - Differences in expression of TLR4 and TLR9 in Oral Lichen Planus and amalgam induced Oral Lichenoid Lesions

DSpace Repository

Oral Lichenoid Lesions - Differences in expression of TLR4 and TLR9 in Oral Lichen Planus and amalgam induced Oral Lichenoid Lesions

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Oral Lichenoid Lesions - Differences in expression of TLR4 and TLR9 in Oral Lichen Planus and amalgam induced Oral Lichenoid Lesions
Author Persson, Julia ; Brecheisen, Mariken
Date 2014
English abstract
Oral lichen planus (OLP) is an idiopathic chronic inflammatory disease that affects the oral mucosa in approximately 2% of the Swedish population. Amalgam fillings may induce contact oral lichenoid lesions (cOLL) that can be difficult to clinically distinguish from OLP. It is not possible to histologically distinguish between OLP and cOLL. As their treatments differ, the correct diagnosis is vital. Toll-like receptors (TLR) are expressed by most of the body's cells and are part of the innate immune system, however they have also been linked to certain autoimmune diseases. OLP exhibits an increased amount of TLR in the epithelium. The purpose of this study is to investigate the variations in the expression of TLR4 and TLR9 in OLP and cOLL. Our hypothesis is that a histological difference in OLP and cOLL can be observed due to TLRs different roles in maintaining the immune response. Method: Tissue samples with histologically confirmed lichenoid reactions were chosen from Biobank, Oral Pathology, Malmö, from patients with the clinical diagnosis OLP (10 subjects) and cOLL (12 subjects). TLR4 and TLR9 were identified by immunohistochemical staining and compared between the two groups. Results: A significant difference was observed in TLR4 staining of fibroblasts, lymphocytes and macrophages where the antibody was less expressive in OLP. In TLR9 staining lymphocytes were stronger expressed in OLP compared to cOLL. Conclusion: Our results showed that there was a difference in the expression of TLR4 and TLR9 in cOLL and OLP, this could be a result of OLP being an autoimmune disorder. Further studies on this subject are recommended on this subject. MeSH: "Dental Amalgam", "Dermatitis, Allergic Contact", "Immunohistochemistry", "Lichen Planus, Oral", "Toll-Like Receptor 4", "Toll-Like Receptor 9"
Swedish abstract
Oral lichen planus (OLP) är en idiopatisk kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar munslemhinnan hos ca 2 % av den svenska befolkningen. Amalgamfyllningar kan framkalla lichenoida kontaktlesioner (cOLL), som kliniskt kan vara svåra att särskilja från OLP. Det är dessutom inte möjligt att skilja mellan OLP och cOLL histologiskt. Det är viktigt att kunna särskilja OLP och cOLL då behandlingen av dem skiljer sig. Toll-like receptorer (TLR) finns på flera av kroppens celler. De är en del av det medfödda immunförsvaret men de har också kopplats till autoimmuna sjuksomar. En ökad förekomst av TLR i skivepitel har påvisats vid OLP. Syftet med denna studie är att undersöka variationer i uttrycket av TLR4 och TLR9 i OLP och cOLL. Vår hypotes är att en histologisk skillnad i OLP och cOLL ska kunna observeras p.g.a. skillnader i patogenesen mellan OLP och cOLL. Metod: Vävnadsprov med histologiskt verifierad lichenoid reaktion valdes från Biobanken, Oral Patologi, Malmö från patienter med de kliniskt ställda diagnoserna OLP (10) och cOLL (12). TLR4 och TLR9 identifierades med hjälp av immunhistokemisk färgning varefter reaktionens lokalisation och intensitet jämfördes mellan de två grupperna. Resultat: En signifikant skillnad observerades i infärgningen av TLR4 hos fibroblaster, lymfocyter och makrofager, där TLR4 var mer positiv i cOLL. Uttrycket av TLR9 hos lymfocyter var starkare vid OLP än cOLL. Slutsats: Våra resultat visade att det finns en skillnad i uttrycket av TLR4 och TLR9 i cOLL och OLP. Resultaten bekräftar att OLP och cOLL har olika patogenes, men ytterligare studier behövs för att klargöra hur.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject Toll-like receptor 4
Toll-like receptor 9
Oral Lichen Planus
Contact Oral Lichenoid Lesions
immunohistochemistry
Dental amalgam
Handle http://hdl.handle.net/2043/17823 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics