Cannabis och oral hälsa - En överblick över fysiologisk påverkan samt orala följder och risker vid bruk av cannabis

DSpace Repository

Cannabis och oral hälsa - En överblick över fysiologisk påverkan samt orala följder och risker vid bruk av cannabis

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Cannabis och oral hälsa - En överblick över fysiologisk påverkan samt orala följder och risker vid bruk av cannabis
Author Stanic, Amanda ; Tataragic, Irma
Date 2014
Swedish abstract
Denna litteraturstudie syftar till att ge en överblick i vad cannabis är för drog samt en överblick över fysiologisk påverkan samt orala följder och risker vid bruk av cannabis. Det kan konstateras att patienter som brukar eller missbrukar cannabis placeras i en riskgrupp för inflammationer och infektioner i munhålan. Exempel på sjukdomstillstånd som cannabisbrukare är utsatta för är gingivit, parodontit, xerostomi, karies, oral cancer, cannabis stomatit och candida albicans. Cannabis påverkar nästintill alla system i kroppen, speciellt det kardiovaskulära- och respiratoriska systemet samt immunsystemet. En direkt påverkan av den aktiva substansen delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) på det kardiovaskulära systemet kan leda till en hjärtrusning på grund av en förhöjd puls. Den aktiva substansen har även en direkt påverkan på immuncellernas aktivitet genom att ha en immunosuppressiv effekt på makrofager, T- och B-lymfocyter. Rökning av cannabis kan bidra till en kronisk inflammation av den orala mukosan. Detta kan vara svårt att se eftersom cannabis maskerar de inflammatoriska kardinaltecknen. En annan bieffekt av cannabisbruk som kan ses i munnen är candida albicans, en svamp som förekommer mer frekvent hos cannabisrökare än hos tobaksrökare och icke-rökare. Eftersom drogen har en parasympatisk egenskap kan det skapa kliniska symptom för xerostomi i både mun och hals. Sammanfattningsvis är det viktigt för en vårdgivare att känna igen en missbrukare för att kunna ge en adekvat behandling. Behandling av påverkade individer kan resultera i att patienten upplever akut ångest, dysfori och psykosliknande paranoida tankar.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Cannabis
Oral hälsa
Patologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/17828 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics