Kartläggning och analys - av logistiken på ett mindre tillverkande företag och dess inverkan på Triple bottom line

DSpace Repository

Kartläggning och analys - av logistiken på ett mindre tillverkande företag och dess inverkan på Triple bottom line

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kartläggning och analys - av logistiken på ett mindre tillverkande företag och dess inverkan på Triple bottom line
Author Ellebaek Steijaert, Lollo
Date 2014
English abstract
AB Smådelar is a company with a strong focus on sustainability and recently they presented their first sustainability report. The company now wishes to further improve their logistics without jeopardizing the Triple Bottom Line results. The study is qualitative and based on semi structured interviews. The purpose is to do a current state analysis to visualize improvement areas and to propose actions to get a more effective supply chain. A second purpose is to create an easy to use model to evaluate the planned logistical improvements for the effects on the Triple Bottom Line. Based on the current state analysis of the company different fundamental theories have been discussed as for example the Pareto principle, the total cost model, complexities and the balanced scorecard this within the frame of economical sustainability. In order to create a complete picture of the triple bottom line also the social and environmental sustainability have been discussed. The conclusion of this study shows that AB Smådelar should start calculating their total logistics costs. Another action that is proposed is classification of suppliers, customers and products. Based on the classification improvements in inventory control and transports can be calculated, and be measured by Key Performance Indicators (KPI), preferably with the context of the balanced scorecard philosophy where focus is on the underlying process. This will eventually lead to an overall improvement of AB Smådelars Triple bottom line.
Swedish abstract
AB Smådelar är ett företag som tar hållbarhet på allvar. Man har nyligen presenterat sin första hållbarhetsredovisning och vill inför framtiden förbättra sig ytterligare avseende logistiken mot underleverantörerna. Då det finns ett fokus på hållbarhet vill AB Smådelar inte att de logistiska förbättringarna ska påverka Triple bottom line negativt, varför en modell har konstruerats för att kunna testa förbättringsförslagens inverkan före implementering. Studien är kvalitativ med abduktiv ansats och har utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer. Syftet är att göra en nulägesanalys för att hitta förbättringsområden och föreslå åtgärder som kan effektivisera logistiken med samtidig positiv effekt på både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Syftet är också att ta fram en enkel matrismodell för att strukturera och testa de planerade logistiska förändringarnas effekt över hela Triple bottom line. Utifrån nulägesbeskrivningen har grundläggande strategi för logistiskt arbete avhandlats, liksom Paretos princip, totalkostnadsmodellen, komplexiteter och balanced scorecard. Detta inom ramen för den ekonomiska hållbarheten. Vidare har även den sociala och miljömässiga hållbarheten avhandlats för att skapa en komplett bild över hela Triple bottom line. Resultatet av mina undersökningar visar att AB Smådelar har fördel av att börja räkna på de totala logistikkostnaderna. De bör också inleda strategiska förändringar med inventering av leverantörer, kunder och produkter. Detta ska leda till effektivare lagerstyrning och planering av transporterna mellan AB Smådelar och underleverantörerna, vilket ska följas upp med nyckeltal, gärna i ett balanced scorecard där de drivande processerna mäts och inte bara utfallen. Det kommer även att leda till ett förbättrat resultat över triple bottom line.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject logistics
supply chain
strategy
key performance indicators
KPI
balanced scorecard
triple bottom line
CSR
logistikens totalkostnader
Handle http://hdl.handle.net/2043/17846 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics