Drivkrafter för motivation i en gymnasieskola / The Driving Forces of Motivation in a Secondary School

DSpace Repository

Drivkrafter för motivation i en gymnasieskola / The Driving Forces of Motivation in a Secondary School

Details

Files for download
Icon
The Driving Forces ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Drivkrafter för motivation i en gymnasieskola / The Driving Forces of Motivation in a Secondary School
Author Ilic, Vladimir
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka vilka faktorer som motiverar gymnasielever i ÅK 1-3 att studera och lära sig mer. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om motivation och motivationsteorier. Med hjälp av en enkätundersökning ville jag se: 1. Vilka faktorer motiverar elever att lära sig? 2. Vilka motivationsfaktorer kan påverkas av lärare och vilka ligger utanför lärares påverkan? Sammanfattningsvis pekar resultaten på att eleverna motiveras av olika faktorer som samspelar med varandra. Yttre motivationsfaktorer såsom intressant och praktiskt användbart studiematerial, goda resultat för att nå högre betyg eller relevanta kunskaperna för deras framtida yrke är bland de viktigaste. Respondenterna visar en betydande resultatorientering, men även inre motivationsfaktorer och lärares aktiviteter i klassrummet är av betydelse.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject gymnasieelever, motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/17848 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics