Erfarenhetsutbyten som kompetensutveckling?

DSpace Repository

Erfarenhetsutbyten som kompetensutveckling?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Erfarenhetsutbyten som kompetensutveckling?
Author Ivarsson, Siri
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att analysera den kompetensutveckling som erbjuds till studievägledare på ett universitet. Genom detta analyseras även vilka möjligheter till att lära av varandra som studievägledarna får genom denna kompetensutveckling. För att undersöka detta har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi genomfört sex semistrukturerade intervjuer med studievägledare. Dessa ingår i en grupp som arbetar med att planera kompetensutveckling för sin yrkesgrupp. Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats. För att analysera vårt empiriska material har vi använt oss av i huvudsak professor Roger Säljös sociokulturella teori. Analysen bygger till viss del även på professor Per-Erik Ellströms lärandebegrepp, informellt och formellt lärande samt erfarenhetslärande. Resultatet visar på att kompetensutvecklingen som erbjuds studievägledarna ses av våra respondenter som två beståndsdelar. Den ena delen handlar om utbildning och information som studievägledarna får ta del av genom informationsbrev och föreläsningar. Den andra delen innebär att studievägledarna får mötas i ett gemensamt forum. Därigenom ser respondenterna en möjlighet för studievägledarna att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Analysen visar att den kompetensutveckling som respondenterna upplever som viktigast främst består av ett informellt lärande som de menar uppstår i interaktionen vägledarna emellan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Lärande i ett sociokulturellt perspektiv
erfarenhetsutbyte,
kommunikativa processer,
appropriering,
utvecklingszon
informellt och formellt lärande
kompetensutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/17857 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics