Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

DSpace Repository

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Details

Files for download
Icon
Slutrapport
Overview of item record
Publication Report
Title Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar
Author Håkansson, Peter
Date 2013
Swedish abstract
Den här rapporten är en slutrapport av den kartläggning Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö högskola genomfört på uppdrag av Finsam MittSkåne om ungdomar 16-24 år som inte studerar eller arbetar. Kartläggningen har omfattat tre delar. Den första delen har omfattat en kartläggning av hur stor gruppen är. Den andra delen har utgått från frågeställningen hur kommunen och arbetsförmedlingen (AF) arbetar med ungdomsgruppen; vilka system som finns, hur samarbetet ser ut samt vad dessa aktörer anser saknas. Den sista och tredjedelen har utgått från ungdomarnas perspektiv genom att intervjua ungdomar som befunnit sig i situationen.
Publisher Malmö högskola
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17862 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics