Generaliseringar av talföljder, numeriska och symboliska – en jämförande elevaktivitet

DSpace Repository

Generaliseringar av talföljder, numeriska och symboliska – en jämförande elevaktivitet

Details

Files for download
Icon
Generaliseringar ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Generaliseringar av talföljder, numeriska och symboliska – en jämförande elevaktivitet
Author Olsson, Rasmus
Date 2014
Swedish abstract
Detta examensarbete inom området didaktisk matematik grundar sig på en empirisk undersökning. Undersökningar av talmönster bildar ramen för detta arbete. Åtta elever som läser årskurs 1 på ett gymnasiums El- och energiprogram gruppindelas och får uppgifter i problemlösning att lösa i stigande svårighetsgrad. Elevernas arbete videofilmas och transkriberas, dessutom samlas alla elevernas anteckningar in. Jag har kopplat mitt resonemang till tidigare forskning som tar upp liknande frågor och då huvudsakligen generaliseringar av talföljder. I enlighet med Skolverkets riktlinjer ska eleverna ges möjlighet till problemlösning genom nya utmaningar samt ges nya erfarenheter av matematikens logik och generaliserbarhet. Uppgifterna i denna uppsats är dels numeriska och dels symboliska. Projektet har i första hand syftat till att visa på att visuella modeller kan assistera elever vid tillägnande av ny kunskap. I andra hand har projektet syftat till att visa att en viss process eller algoritm som definieras Abduktion kan vara till hjälp vid lösning av uppgifter vilka har som mål att leda till generaliseringar och formler. Med resultatet av detta arbete går det att dra slutsatserna att: 1. eleverna under vissa förutsättningar har stöd av visuella figurer vid framtagande av generaliserade formler. 2. begreppet Abduktion kan vara till hjälp vid framtagande av dessa formler. Nyckelord:
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject abduktion, algebra, didaktisk, figurer, formler, generaliseringar, kreativitet, lärande, matematik, modeller, numeriska, problemlösning, symboler, visuella
Handle http://hdl.handle.net/2043/17864 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics