Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter

DSpace Repository

Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter

Details

Files for download
Icon
Slutrapport
Overview of item record
Publication Report
Title Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter
Author Håkansson, Peter
Date 2013
Swedish abstract
I denna studie undersöks hur överbryggande socialt kapital kan formeras i studieförbundens verksamheter. Utgångspunkten är att det särskilt är överbryggande socialt kapital som har positiva effekter för samhället i stort, bl.a. genom att det stimulerar ekonomisk aktivitet och bygger generell tillit. Studien bygger på intervjuer med studieförbundsföreträdare och en konceptuell modell av anknytande och överbryggande socialt kapital där de två kategorierna placeras i två olika dimensioner. I den starkaste definitionen av anknytande socialt kapital finns grupper som är homogena och som känner varandra väl. Motsvarande kategori när det gäller överbryggande socialt kapital finns grupper som är heterogena och som känner varandra mindre väl. En hybrid mellan dessa kan sägas vara grupper som visserligen är homogena, men som inte känner varandra så väl. En slutsats från intervjuerna är att studieförbundens verksamhet finns inom alla dessa kategorier. Dock kan sägas att formeringen av homogena grupper sker mer eller mindre ”naturligt”. För att heterogena grupper ska formeras krävs ett aktivt beslut. Här kan studieförbunden spela en avgörande betydelse.
Publisher Malmö högskola
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17865 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics