Att arbeta i den mångkulturella förskolan

DSpace Repository

Att arbeta i den mångkulturella förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta i den mångkulturella förskolan
Author Reingardt, Matilda ; Wallander Hallgren, Elisabeth
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur pedagoger upplever och tänker kring sitt arbete med värdegrund, integration och kulturella möten i förskolan. Vi har som studenter på lärarutbildningen uppfattat att det talas mycket om likabehandling och den mångkulturella förskolan men anser fortfarande att det finns mycket att lära då det är ett viktigt ämne och har därför valt att fördjupa oss i det. Studien behövs enligt oss efter som vi lever i ett allt mer internationaliserat samhälle och vi är nyfikna på hur detta kan tas till vara på i förskolans verksamhet. För att sätta oss in i ämnet har vi fördjupat oss i litteratur och forskning om interkulturell pedagogik och den mångkulturella skolan. Vi har gjort en kvalitativ undersökning och genomfört intervjuer med totalt åtta pedagoger från två olika förskolor. I genomförandet av vår studie upplevde vi ett stort engagemang från våra informanter och kände att det var ett viktigt ämne för många. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har vi sammanställt våra informanters åsikter och tankar. Resultatet visar att förskolan och dess pedagoger kan spela en viktig roll för att främja integrationen i samhället och att de genom att bemöta alla likvärdigt kan skapa en trygg kulturell mötesplats för både barn och vuxna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Förskola
Interkulturell
Mångfald
Mångkultur
Pedagogik
Värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/17875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics