Trygghet, anknytning och omsorg- Pedagogens syn på sin roll i förhållande till barn vars föräldrar lider av psykisk ohälsa

DSpace Repository

Trygghet, anknytning och omsorg- Pedagogens syn på sin roll i förhållande till barn vars föräldrar lider av psykisk ohälsa

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Trygghet, anknytning och omsorg- Pedagogens syn på sin roll i förhållande till barn vars föräldrar lider av psykisk ohälsa
Author Backman, Jessica ; Gurmani, Njomza
Date 2014
English abstract
As it has become increasingly common with mental illness in today's society , we chose to examine how preschool staff view their work to those children whose parents suffer from mental illness at various preschools in the south of Sweden. The study used the concept of mental illness and by that we mean parents who are not doing well , it could be due to several reasons , for example because of divorce, bad economy , depression or stress. Our theoretical considerations are based on Bowlby's attachment theory . Attachment theory is about as close and emotional relationship as well as their importance to the individual's development. Through qualitative method , we have interviewed eight preschool teachers and two nursery nurses from five different preschools. We then compiled , interpreted and analyzed the transcribed empirical data , where the empirical evidence is based on both structured and unstructured interviews, that is, a semi- structured interview method . The results of this study have shown that the most basic of educators is to give children security, visualize them and to be an additional sponsor .
Swedish abstract
Eftersom det har blivit allt mer vanligt med psykisk ohälsa i dagens samhälle, valde vi att undersöka hur förskolepersonal ser på sitt arbete till de barn vars föräldrar lider av psykisk ohälsa på olika förskolor i södra Skåne. I studien används begreppet psykisk ohälsa och med det menar vi föräldrar som inte mår bra, det kan bero på flera olika anledningar, till exempel på grund av skilsmässa, dålig ekonomi, depression eller stress. Våra teoretiska utgångspunkter baserar sig på Bowlbys anknytningsteori. Anknytningsteorin handlar om nära och känslomässiga förhållande samt deras betydelse för den enskilda personens utveckling. Genom kvalitativ metod har vi intervjuat åtta förskollärare och två barnskötare från fem olika förskolor. Vi har sedan sammanställt, tolkat och analyserat den transkriberade empirin, där det empiriska underlaget är grundat på både strukturerade och ostrukturerade intervjuer, det vill säga ett semi strukturerat intervjusätt. Resultatet av denna studie har visat sig att det mest grundläggande för pedagogerna är att ge barnen trygghet, synliggöra dem och att vara en kompletterande anknytningsperson.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Trygghet
Omsorg
Anknytning
Pedagogens roll
Handle http://hdl.handle.net/2043/17884 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics