”Du måste vara i den röken för att förstå” - Klubbkultur: En subkulturs framväxt i det tidiga nittiotalets Malmö. ”You’ve got to be in that smoke to understand” Club Culture: The emergence of a subculture in Malmö early nineties

DSpace Repository

”Du måste vara i den röken för att förstå” - Klubbkultur: En subkulturs framväxt i det tidiga nittiotalets Malmö. ”You’ve got to be in that smoke to understand” Club Culture: The emergence of a subculture in Malmö early nineties

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Du måste vara i den röken för att förstå” - Klubbkultur: En subkulturs framväxt i det tidiga nittiotalets Malmö. ”You’ve got to be in that smoke to understand” Club Culture: The emergence of a subculture in Malmö early nineties
Author Herbert, Johannes
Date 2014
Swedish abstract
Denna undersöknings syfte har varit att utreda när och hur subkulturen klubbkultur växte fram i Malmö, vilka som tog den hit, vad som då definierade kulturen och hur detta skiljer sig från idag.Ytterligare syfte har varit att undersöka hur klubbkulturen som sägs genomsyras av en universal jämlikhet, på olika sätt, såväl inkluderat som exkluderat människor från att delta i den. Genom kvalitativa intervjuer med sju aktörer aktiva inom klubbkulturen under det sena åttiotalet och tidiga nittiotalet, men också genom min egen bakgrund som besökare, arrangör och DJ, målar detta arbete med hjälp av muntlig historia, ett kulturanalytiskt perspektiv och med Sarah Thorntons teorier om klubbkultur och subkulturellt kapital upp historien av hur Malmös klubbkultur växt fram samt de viktiga faktorer som definierade den och på vilka sätt kulturen både exkluderade och inkluderade. Resultatet berättar en historia om en ny upprorisk motkultur som under det tidiga nittiotalet utvecklades från att ha varit en brett inkluderande, men samtidigt en underjordisk gör-det-själv-kultur, till att bland annat genom tyst exkludering i form av nischade smakgemenskaper och konsumtionssymboler, utvecklas till en uppdelad kultur som inte bara positionerade sig mot det så kallade mainstreamsamhället utan även mot andra klubbkulturer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject klubbkultur
house
techno
subkultur
muntlig historia
subkulturellt kapital
Handle http://hdl.handle.net/2043/17895 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics