En modeikon blir till – konstruktionen av Coco Chanel i den biografiska litteraturen

DSpace Repository

En modeikon blir till – konstruktionen av Coco Chanel i den biografiska litteraturen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En modeikon blir till – konstruktionen av Coco Chanel i den biografiska litteraturen
Author Lindberg, Christoffer
Date 2014
Swedish abstract
I uppsatsen undersöks hur fyra biografiförfattare skildrar Coco Chanels liv genom respektives val av de områden, händelser och attribut som de valt att belysa. Teorierna utgår ifrån Burkes fabrikationsprocess som innebär att fabrikation och mytologisering ofta kan förekomma vid historiska återberättande av personer och händelser. Dessa tillsammans med författarens personliga intressen kan skapa olika versioner av en persons öde. Yvonne Hirdmans tes om att kvinnor, i historiska sammanhang beskrivs på ett särskilt vis används också. Och sist Hermansson Adlers tanke om att det är nästan enbart kvinnor från de högre klasserna som är av intresse. Med hjälp av textanalys granskas materialet kritiskt och på så sätt kan en tentativ tolkning göras av de bakomliggande faktorer som författare använder. Uppsatsens resultat är att beroende på författarens erfarenheter och personliga intressen kommer olika delar av Coco Chanels liv belysas och olika aspekter betonas mer eller mindre. En aspekt är att hos en biografiförfattare får, männen i hennes liv, större plats och beskrivningarna kretsar mycket kring hennes känslor. Trots olikheterna sammanstrålar de ändå slutligen i en gemensam bild.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Coco Chanel
Biografi
Fabrikation
Genus
Klass
Handle http://hdl.handle.net/2043/17897 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics