Hur förskollärare förhåller sig till sin yrkesroll

DSpace Repository

Hur förskollärare förhåller sig till sin yrkesroll

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur förskollärare förhåller sig till sin yrkesroll
Author Åkesson, Louise ; Persson, Emma
Date 2014
Swedish abstract
Forskningsstudien bygger på tre huvudfrågor som belyser förskollärarollen och hur man som pedagog ska förhålla sig till styrdokumentet, det vill säga Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010). Syftet är att undersöka yrkesrollen, studien bygger på att det finns två olika ingångskällor, en renodlad Montessoriförskola som är privat och en kommunal förskola. Undersökningen är en jämförelsestudie och innehåller både observationer, intervjuer och enkäter som ska hjälpa till att bidra med en bredare syn på vad som ingår i förskollärarens yrkesroll, för att tydligare kunna se hur pedagogerna förhåller sig till barngruppen och de enskilda individerna. Vilket ger en tydligare syn på hur pedagogerna tar sig an uppdraget att främja barnens individuella utveckling, då de strävar efter barnens självständighet och att kunna identifiera sig själv som en egen person. Resultatet av empirin blev att förskolorna inte urskiljer sig i den utsträckning som var förväntad, vilket bidrog till en svårare argumentation i forskningsstudien. Jämförelsestudien var något som kom upp i efterhand då vi valde de två olika pedagogiska inriktningarna där vi jämför pedagogernas likheter i hur de ser och agerar i sin lärarroll. Nyckelord: Förskollärarrollen, barns perspektiv, barnperspektiv, samspel, anknytning
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Förskollärarrollen, barns perspektiv, barnperspektiv, samspel, anknytning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17916 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics