Bakomliggande faktorer av betydelse för upplevelsen av nuvarande och framtida oral hälsa. En litteraturstudie och utvärdering av en enkät om munhälsan i Kalmar län.

DSpace Repository

Bakomliggande faktorer av betydelse för upplevelsen av nuvarande och framtida oral hälsa. En litteraturstudie och utvärdering av en enkät om munhälsan i Kalmar län.

Details

Files for download
Icon
Munhälsa Kalmar län
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Bakomliggande faktorer av betydelse för upplevelsen av nuvarande och framtida oral hälsa. En litteraturstudie och utvärdering av en enkät om munhälsan i Kalmar län.
Author Biljali, Visar
Date 2014
English abstract
Purpose: To investigate underlying factors of importance for the adult population’s self-perceived present and future oral health. Material and method: The thesis consists of a literature study combined with analyses of parts of a survey which was conducted in 2011 and concerns Kalmar County with a particular focus in this thesis on Emmaboda and Kalmar municipalities. Results: The literature study resulted in a selection of articles concerning underlying factors related to oral health. The analyses of the survey show that Emmaboda generally had a higher prevalence of factors, compared to Kalmar, when it comes to hypothetically disease-related factors affecting oral health. The population in Emmaboda also perceived their oral health more negatively. Conclusion: Differences in socioeconomic factors, educational level, general health and well-being, and knowledge of oral health have a substantial impact on the population’s self-perceived oral health. Keywords: Oral health, self-perceived oral health, educational level, general health, general well-being, knowledge, oral hygiene.
Swedish abstract
Syfte: Att studera bakomliggande faktorer som påverkar hur den vuxna befolkningen upplever sin nuvarande och framtida orala hälsa. Material och metod: Uppsatsen består av en litteraturstudie vilken kombineras med analyser av delar av en enkätundersökning som genomfördes 2011 och omfattar Kalmar län och, i denna uppsats, specifikt Emmaboda och Kalmar kommuner. Resultat: Litteraturstudien resulterade i ett urval artiklar som berör bakomliggande faktorer relaterade till munhälsa. Analyserna av enkäten visade att Emmaboda i jämförelse med Kalmar hade en högre förekomst av faktorer som hypotetiskt kan påverka munhälsan negativt. Respondenterna i Emmaboda hade även en mer negativ uppfattning om sin munhälsa. Slutsatser: Skillnader med avseende på socioekonomiska faktorer, allmänt hälsotillstånd och välbefinnande, utbildningsnivå samt kunskap om munhälsa, har en stark påverkan på befolkningens upplevelse av den egna munhälsan. Nyckelord: Munhälsa, upplevelse av munhälsa, utbildningsnivå, allmänhälsa, välbefinnande, kunskap, munhygien
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Munhälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/17921 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics