Akademisk diskurs möter praxis diskurs i högre utbildning

DSpace Repository

Akademisk diskurs möter praxis diskurs i högre utbildning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Akademisk diskurs möter praxis diskurs i högre utbildning
Author Harju, Anne ; Åkerblom, Annika
Date 2014
Swedish abstract
Presentationen handlar om språkligt samspel i handledning av examensarbeten i grupp. Utgångspunkten är den kritik som riktats mot examensarbeten vid landets lärarutbildningar (Skolverket 2006). Huvudkritiken går bland annat ut på att många examensarbeten ger uttryck för normativitet i kombination med brist på kritiskt tänkande. Samma sorts kritik framkommer vid en extern och intern granskning av examensarbeten på Malmö högskola producerade 2007 vid Fakulteten för lärande och samhälle (Berglund 2013). Granskningen visar bland annat på svag medvetenhet om teori och brister i analys samt att studenterna inte skiljer mellan styrdokument och forskning. Vår utgångspunkt är att den kritik som riktas mot examensarbeten kan ses som ett pedagogiskt problem där det talade och skrivna språket står i fokus. Undervisning i högre utbildning handlar i stor utsträckning om användning av talat och skrivet språk där handledningssituationer utgör samtal om språk i form av text. Syftet med studien som presenteras är att undersöka språkliga samspel under handledningssituationer i grupp. Fokus ligger på skärningspunkter mellan studenters och handledares föreställningar om och syfte med examensarbetet. Som Englund (2011) påpekar, kan lärarutbildning ses som en arena där praxiskultur möter akademisk kultur med språkanvändningen som kritisk brytpunkt. Praxisdiskurser möts då mot akademisk diskurs i handledningsmöten. En intressant fråga är då vad som sker i mötet mellan dessa diskurser i förhållande till handledning och det slutgiltiga (skrivna) examensarbetet. Det empiriska materialet som ligger till grund för konferensbidraget kommer ursprungligen från ett forskningsprojekt där studenter på lärarutbildningen med inriktning mot förskola, fritidshem och årskurs 1-3 handleddes i grupp i samband med examensarbetet. Målet med det ursprungliga projektet var att stödja, och samtidigt studera kollaborativa lärsituationer i högre utbildning. Seminarierna spelades in och transkriberades. Analysen i föreliggande bidrag är gjord på detta material och är inspirerad av Basil Bernsteins kodteori.
Pages 26
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note NU2014 : Lärande kulturer, Umeå 8-10 oktober 2014
Handle http://hdl.handle.net/2043/17941 Permalink to this page
Link http://sites.upc.umu.se/nu2014/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics