Coda : andra antologin om Musik och samhälle

DSpace Repository

Coda : andra antologin om Musik och samhälle

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Coda : andra antologin om Musik och samhälle
Editor Askander, Mikael ; Lundin, Johan A. ; Söderman, Johan
Date 2014
Swedish abstract
Musik och Samhälle är ett kunskapsfält med intresse för musikens roll i samhället och i människors vardagsliv ur såväl ett samtida som historiskt perspektiv. Kunskapen som genomkorsar detta fält är både praktisk och teoretisk. Det handlar således både om erfarenheter och know-how och om hur man med olika teoretiska verktyg kan förstå det som händer. För att samla alla med intresse för frågor av det här slaget har ABF och forskare vid Malmö högskola sedan 2009 årligen arrangerat konferensen Musik och Samhälle. Här träffas forskare, folkbildare, föreningsaktiva, folk från branschen och dess organisationer, folk som arbetar med massmedia samt kommunala, regionala och statliga aktörer för att utbyta erfarenheter, diskutera och inte minst knyta kontakter.
Link http://shop.textalk.se/se/article.php?id=15613&art... (external link to publication)
Publisher Kira förlag
ISBN 978-91-980921-9-6
Pages 364
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17942 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics