Att få tillgång till ett språk

DSpace Repository

Att få tillgång till ett språk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att få tillgång till ett språk
Author Piltz, Klaus
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilket värde och syfte estetiska uttryck eller aktiviteter har i fritidshemmets verksamhet idag. Jag har undersökt vad fritidspedagoger och forskare inom fältet anser att värdet med estetiska aktiviteter är, samt vilka estetiska aktiviteter som erbjuds eleverna. I mitt examensarbete har jag till stor del valt att utgå från det radikala estetiska begreppet. Jag har även diskuterat hur estetiska uttryck och aktiviteter kan ge tillgång till ett språk, och att man som yrkesverksam i fritidshem idag måste förhålla sig till ett utvidgat textbegrepp. Jag har i min undersökning kommit fram till att de respondenter jag har intervjuat har tydliga uppfattningar om hur det estetiska på olika sätt kan vara värdefullt för eleverna och varför man erbjuder estetiska aktiviteter på det sätt som de gör.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bildning
Bildspråk
Demokrati
Estetik
Formspråk
Fritidshem
Grundskola
Konst
Kultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/17954 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics