Barngruppers storlek spelar roll - förskollärares tankar om barn i behov av särskilt stöd.

DSpace Repository

Barngruppers storlek spelar roll - förskollärares tankar om barn i behov av särskilt stöd.

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barngruppers storlek spelar roll - förskollärares tankar om barn i behov av särskilt stöd.
Author Hjorth Liedman, Isabella ; Nordstedt, Pernilla
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uttrycker sina funderingar och tankar kring hur barngruppers sammansättning i förskolan påverkar barn i behov av särskilt stöd. Studien bygger på kvalitativ metod och består av fyra intervjuer med verksamma förskollärare. Materialet analyseras utifrån ett specialpedagogiskt och sociokulturellt perspektiv. Centrala begrepp i analysen är inkludering och den proximala utvecklingszonen, vilka understryker förskolans uppdrag att erbjuda goda lärandemiljöer för alla barn oavsett förut-sättningar. Studiens resultat visar att förskollärarna anser att barn i behov av särskilt stöd påverkas negativt av barngruppernas sammansättning. Bland annat framkommer en önskan om mindre barngrupper och högre personaltäthet samt bättre tilldelning av resurser utan krav på diagnos. Detta skulle gynna barn i behov av särskilt stöd eftersom förskollärarna på så vis får bättre förutsättningar att bemöta alla barn. Stressen, bland såväl personal som barn, tros kunna minska vilket ger en bättre arbetsmiljö. Koncentration, ljudvolym och kvalité kan förbättras. Fokus kan flyttas från problem till möjligheter och barnens förmågor kan stärkas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd
Diagnos
Inkludering
Specialpedagogik
Proximal utvecklingszon
Stora barngrupper
Handle http://hdl.handle.net/2043/17956 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics