En översikt av modersmålsundervisning i arabiska

DSpace Repository

En översikt av modersmålsundervisning i arabiska

Details

Files for download
Icon
Examensarbete på ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En översikt av modersmålsundervisning i arabiska
Author Almahmoud, Butheina
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien var att ge en överblick av hur en modersmålsundervisning i arabiska bedrivs i nutid. Studien omfattar två undersökningar som ger en bild av det granskade området. Den första delen av undersökningen består av intervjuer med modersmålslärare, medan den andra delen är en enkätundersökning som genomfördes med elever i åk 6 och elever från åk 8 på högstadiet. Hela studien utfördes på en skola i södra Sverige. Studien visade betydelsen av modersmålslärarens roll inom modersmålsundervisning. De behöver utforma undervisningen efter elevernas olika nivåer exempelvis genom att använda passande läromedel för undervisning och därmed utforma undervisningen på ett sådant sätt så att eleverna blir engagerade i både sitt kunskapssökande och i sin språkutveckling. De metoder som framkom av studien för att engagera elever i modersmålsundervisningen var bland annat skönlitteratur, sagor, samtal, dialoger, presentation av egna tankar och idéer. De visade sig ha en mycket bra effekt för att nå ett framgångsrikt resultat i modersmålsundervisningen i arabiska.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject arabiska språket
modersmål
modersmålsundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17958 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics