Matematik i barnboken

DSpace Repository

Matematik i barnboken

Details

Files for download
Icon
Att arbeta med ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Matematik i barnboken
Author Helmi, Rana
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att utifrån ett undervisningsförsök se vad en barnbok med matematisk perspektiv ger för pedagogiska möjligheter i arbete med matematik i årskurs 1. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om grundläggande matematik och hur man synliggör matematik i en barnbok. Med hjälp av en undervisnings försök ville jag se vilken betydelse har barnboken för elevens matematikutveckling? Och hur kan man som pedagog synliggöra matematiken i en barnbok? Sammanfattningsvis visar resultaten på att barnböcker är ett tillskott för barnets matematikinlärning. Med en barnbok som underlag får barnet erfara och utveckla matematikbegreep på ett naturligt sätt. De fem lektionerna som genomfördes visade att barnen lyssnade aktiv och arbetade koncentrerat under lektionerna. Anledningen till detta är att lektionerna utgick från barnens verklighet, innehållet lades fram på ett nytt sätt och det fanns möjlighet för verbal kommunikation. Då barnen slapp sitta vid bänken och räkna på egen hand.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Barnbok, elevens vardag, matematik, skola, undervisningsförsök.
Handle http://hdl.handle.net/2043/17962 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics