Reading- and writing-disabilities from a second language perspective

DSpace Repository

Reading- and writing-disabilities from a second language perspective

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Reading- and writing-disabilities from a second language perspective
Author Magnusson, Martina
Date 2014
Swedish abstract
Abstract Denna uppsats handlar om att undersöka hur andraspråkselever som misstänks ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utreds på en skola. I en empirisk studie intervjuas sex stycken pedagoger som arbetar med att göra de inledande testerna/kartläggningarna på elever med misstänkt dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Lärarna i undersökningen arbetar inom samma upptagningsområde som speciallärare/pedagoger. Uppsatsens resultat visar på att tillängliga diagnosverktyg på undersökt skola inte är anpassade för att kunna säkerställa en eventuell diagnos hos elever med ett annat modersmål än svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Reading- and writing-disabilities, second language, dyslexia
Handle http://hdl.handle.net/2043/17963 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics