Utveckling av en adapter till en öppen energiplattform

DSpace Repository

Utveckling av en adapter till en öppen energiplattform

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utveckling av en adapter till en öppen energiplattform
Author Lithell, Joakim ; Johansson, Per
Date 2014
English abstract
The purpose of this essay is to develop an adapter prototype for an open energy platform and document the development process. We focus on integrating Philips Hue personal wireless lighting unto the platform Elis (Mobile services for energy e ciency in existing buildings). Within the short timeframe of this study we intend to reach a level of understanding enough to make the systems communicate using our adapter prototype. Initially we study documentation and prepares a work plan. Further more we try to solve the adaptation needed for the two system to communicate, this involves converting and matching up values. We will do some interviews with the developers of Elis to get the big picture of how and why they designed the platform they way it is. The research paradigm design research is a iterative methodology that creates milestones, develop prototypes and evaluate the work. The goal of design research is to create an artifact, in our case an adapterprototype. We made a total of four iterations where the work was divided. Step one was to learn how the platform works and step two was to study Philips Hue. At step three the implementation of our prototype with the preparatory work from the rst iterations could begin. The nal step was to interview members of Elis development team to nd out the impact of our work and to discuss the pros and cons of working with their platform. We present opinions and ndings of things we have found that can be improved. We also de ne how our adapter bene ts Elis in a software ecosystem perspective.. . .
Swedish abstract
Målet med denna studie är att utveckla en adapterprototyp mot en öppen energiplattform och dokumentera utvecklingsprocessen. Fokus ligger på att integrera Philips Hue, ett system för styra trådlösa lampor mot plattformen Elis (Mobile services for energy e ciency in existing buildings). Inom en begränsad tidsram så ska vi sätta oss in i två främmande system till en sådan grad att vi kan skapa kommunikationen mellan dem. Inledningsvis krävs det att vi läser dokumentation och att vi jobbar fram en arbetsplan. Vidare kommer vi lösa den adaption som krävs för att värden mellan det två systemen överensstämmer och fungerar. Vi kommer använda oss av intervjuer för att få klarhet i hur plattformen är uppbyggd och grunden till deras designval. Metoden design research används för att på ett iterativt sätt skapa delmål och successivt utveckla och utvärdera arbete. Målet med design research är att skapa en artefakt, en adapterprototyp i vårt fall. Vi gjorde totalt fyra iterationer där vi delade upp arbetet. Steg ett var att lära oss om plattformen, steg två lära oss Philips Hue. Först i steg tre började vi utveckla vår adapterprototyp med kunskapen från det första iterationerna Slutligen intervjuade vi utvecklare i Elis och prata med dom om vad vi har kommit fram till och diskuterade fördelarna och nackdelarna vi stött på vid utveckling mot deras plattform. Vi kommer med synpunkter och saker vi anser kan förbättras och hur adaptern bidrar till ett Elis ur ett software ecosystem perspektiv.. . .
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Adapter
Elis
Philips Hue
Smarthome
Energi
Plattform
Platform
mjukvaruadapter
IOTA
Design Research
integration
system
software ecosystem
Handle http://hdl.handle.net/2043/17980 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics