Elimination med fokus på mag-tarmkanalen

DSpace Repository

Elimination med fokus på mag-tarmkanalen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bengtsson, Mariette
dc.contributor.editor Edberg, Anna-Karin
dc.contributor.editor Wijk, Helle
dc.date.accessioned 2014-11-24T15:11:22Z
dc.date.available 2014-11-24T15:11:22Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.citation 527-551 en_US
dc.identifier.isbn 9789144083551 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/17987
dc.description Elimination av avfallsprodukter i form av avföring är en av de mest grundläggande fysiologiska processerna i varje människas liv. Att råka ut för mag- och tarmbesvär är ofta dolda obehag som inte syns utanpå men är nog så besvärande för den som drabbas. Besvär från mag- och tarmkanalen kan vara kortvariga och av mindre allvarlig karaktär. De kan också orsakas av en sjukdom av kronisk karaktär som patienterna får leva med resten av sitt liv. Vården och omvårdnaden syftar till att patienter med mag- och tarmbesvär ska få den behandling och det stöd som de behöver för att kunna leva ett för dem bra liv. När mag- och tarmkanalen inte fungerar normalt uppkommer fysiska, psykiska och sociala problem för den drabbade. En kronisk sjukdom påverkar vardagen och det sociala livet på många sätt. Det kan ta tid för patient och närstående att lära sig hantera vardagen och hitta en hanterbar strategi. Sjuksköterskans viktigaste uppgift i mötet med dessa patienter är att bekräfta patienten och besvären, förmedla kunskap och stöd samt att göra patienten delaktig i behandlingen. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Studentlitteratur en_US
dc.subject.classification Medicine en_US
dc.title Elimination med fokus på mag-tarmkanalen en_US
dc.type BookChapter en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society
dc.subject.srsc Research Subject Categories::MEDICINE en_US
dc.relation.ispartofpublication Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa en_US
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics