Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention Litteraturöversikt med teoretiska analyser

DSpace Repository

Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention Litteraturöversikt med teoretiska analyser

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention Litteraturöversikt med teoretiska analyser
Author Pehilj, Sanela Alic
Date 2012
Swedish abstract
I denna uppsats försöker jag förklara vad ungdomsbrottslighet innebär, vilka faktorer gör så att man som ungdom utför brottsliga handlingar och hamnar i kriminella gäng samt hur man på bästa sätt kan förebygga ungdomsbrottslighet. Jag har gjort en litteraturöversikt och sedan behandlat informationen med hjälp av två tidigare teorier, sociala bandteorin och inlärningsteorin. För att få mina frågeställningar besvarade har jag fokuserat på ungdomar och hur det kommer sig att de väljer en kriminell väg. I diskussion och resultat stycket presenterar jag vad jag kommit fram till i analysdelen och analyserar resultatet med dem valde teorierna. I uppsatsen tar jag även upp om det finns någon koppling mellan maskulinitet och brottslighet och iså fall vilken.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Kriminella gäng, ungdomsbrottslighet, gang delinquency, criminality gang och ungdomskriminalitet.
Handle http://hdl.handle.net/2043/18004 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics