Lärares behov av kompetensutveckling utifrån de behov deras elever har.

DSpace Repository

Lärares behov av kompetensutveckling utifrån de behov deras elever har.

Details

Files for download
Icon
Lärares behov av ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares behov av kompetensutveckling utifrån de behov deras elever har.
Author Christoffersen, Charlotte
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att får mer kunskap om hur skolan kan bli bättre på att organisera lärares kompetensutveckling. Fem grundskollärare har intervjuats om vilken kompetensutveckling de anser sig behöva för att de ska kunna möta sina elevers behov. Den form för kompetensutveckling lärarna önskade stämmer väl överens med hur några forskare anser kompetensutveckling ska utformas för att den ska få effekt på elevers lärande och utveckling. Det innehåll lärarna önskade stämde väl överens med lokala och nationella utvecklingsområden. Det stämmer överens så mycket att jag ifrågasätter om elevernas behov verkligen tas i beaktande. Jag menar att utmaningen för skolledare blir att lyssna på lärarnas önskemål om innehåll och utformning av deras kompetensutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject elevers behov
formativ bedömning
grundskola
kollegiala samtal
kollegialt lärande
kompetensutvecklingsbehov
lärare
lärares kompetensutveckling
lärares professionella lärande
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/18053 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics