Lisa Sainsbury : Ethics in British children's literature, unexamined life

DSpace Repository

Lisa Sainsbury : Ethics in British children's literature, unexamined life

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, book review scientific
Title Lisa Sainsbury : Ethics in British children's literature, unexamined life
Author Dahlbeck, Johan
Date 2014
Swedish abstract
Redan i den kittlande undertiteln Unexamined life antyds den un-derliggande spänning mellan barndomen och det etiska livet som Lisa Sainsbury både tar avstamp i och undersöker i sin bok om etik i brittisk barnlitteratur från efterkrigstiden och framåt. Begreppet ”unexamined life” anspelar naturligtvis på Sokrates berömda fras ur Platons Sokrates försvarstal som säger att ”the unexamined life is not worth living”. Barndomen är ju till sin natur mer eller mindre ”unex-amined”, så till vida att filosofisk självreflektion i regel betraktas som ett livslångt projekt. Snarast tänker vi kanske att det är i barndomen som vi bör få de förutsättningar vi behöver, för att så småningom be-driva den typen av kritisk självreflektion som vi först som rationella vuxna (i bästa fall) behärskar.
DOI https://doi.org/10.14811/clr.v37i0.181 (link to publisher's fulltext.)
Publisher The Swedish Institute for Children's Books
Svenska barnboksinstitutet
Host/Issue Barnboken - Journal of Children's Literature Research;
Volume 37
ISSN 2000-4389
Pages 4
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/18059 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics