Kan jag bli viral?

Details

Files for download
Icon
Can I be viral? ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kan jag bli viral?
Author Larsson, Tom
Date 2014
English abstract
The integration of social media in today's society has largely contributed to the development of a more accessible and global world. Even if this evolution raises countless possibilities it also creates challenges, one of those is how to become positively distinguished in the increasingly competitive employment market. This study addresses this challenge by investigating how the new and popular social application Instagram can be used as a tool for personal branding. The findings, which are based on a combination of literature reviews, qualitatively oriented interviews and content analysis, concludes that Instagram can be used a personal branding tool. The recommended way to do this is by first clarify one's unique brandable attributes, values and goals by constructing a personal brand. This brand can then be communicated through Instagram by the use of a captivating strategy, which are evaluated and reviewed after some time. This in order to gradually develop the value offered so that the brand remains contemporary and competitive. To increase the chances of succeeding with the strategy, it should be authentic, clear, consistent and appealing for prospective employers. Findings also show that it is important to use e.g. hashtags and comments to create positive interactions and buzz around one's brand/Instagram account.
Swedish abstract
Integrationen av sociala medier i dagens samhälle har bidragit till framväxten av en mer sammankopplad och global värld. En värld som erbjuder fler tekniska möjligheter än tidigare, men som även bidrar med nya utmaningar. En av dessa utmaningar är hur man ska agera för att bli positivt utmärkt på den alltmer konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Denna studie syftar till att angripa denna utmaning genom att undersöka hur den sociala applikationen Instagram kan användas som en kanal för personlig marknadsföring. Studiens slutsatser, vilka är baserade på en kombination av resultat från litteraturstudier samt kvalitativt inriktade intervjuer och innehållsanalyser, tyder på att Instagram kan användas som ett personligt marknadsföringsverktyg. Resultatet av studien indikerar att man bör börja med att klargöra sina unika och attraktiva egenskaper, mål och färdigheter för att skapa sig ett personligt varumärke. Detta varumärke kan sedan kommuniceras på Instagram genom skapandet och applicerande av en intresseveckande markandsföringsstrategi. För att höja chanserna att strategin ska lyckas bör den vara autentisk, tydlig, konsekvent och tilltalande för potentiella arbetsgivare. Resultaten tyder även på att det är viktigt att t.ex. använda hashtags och kommentarer för att skapa positiva interaktioner och uppmärksamhet kring ens varumärke/Instagramkonto. Slutligen bör man även utvärdera resultatet av ens ansträngningar för att se om ens mål blivit uppfyllda.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 55
Language eng (iso)
Subject Instagram, personal branding, self-branding, personal marketing, marketing, visual marketing, social media marketing, social media
Handle http://hdl.handle.net/2043/18063 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics