"Crisis, oh that crisis!" : The Financial Crisis and its Impacts on Migration in Europe

DSpace Repository

"Crisis, oh that crisis!" : The Financial Crisis and its Impacts on Migration in Europe

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title "Crisis, oh that crisis!" : The Financial Crisis and its Impacts on Migration in Europe
Author Bevelander, Pieter ; Petersson, Bo
Editor Bevelander, Pieter ; Petersson, Bo
Date 2014
English abstract
The ongoing Eurozone crisis frequently makes front-page news, but aspects of its deeper implications are more rarely discussed in media. In Crisis and Migration the authors analyse the current situation and its effects on politics and migration. In case studies they show how the economic downturn affects daily life on a local, national, and European level. The authors reflect on the crisis from mutually rewarding micro-to-macro perspectives. Their focus is geared away from the crisis as an acute phenomenon – instead they investigate it as a potential symptom of a chronic decline of the EU in relation to other regions. It is imperative to address the long-term consequences of the development and that scholars engage in that critical discussion. Alongside its senior authors, Crisis and Migration features contributors of a new generation of scholars who are likely to be prominent in the field in years to come. The book is vital reading for researchers in migration and European studies, policymakers, and journalists.
Swedish abstract
De senaste årens långvariga eurozonkris inom EU har ofta gett upphov till förstasidesnyheter. Däremot har dess mera långsiktiga implikationer mera sällan diskuterats i media. I Crisis and Migration analyserar författarna såväl situationen idag som dess effekter på europeisk politik i allmänhet och migrationspolitik i synnerhet. I ett antal fallstudier från olika EU-länder belyser de hur den ekonomiska nedgången påverkat det dagliga livet och dagspolitiken på lokal, nationell och europeisk nivå. Författarna diskuterar krisen från olika, ömsesidigt berikande, analysnivåer, från makro till mikro. De menar att krisen bör ses som ett symptom på en mera stadigvarande nedgång för EU i relation till andra regioner snarare än som ett akut och övergående fenomen. Det anser att de långsiktiga konsekvenserna av detta måste analyseras i samhällsdebatten och att det är nödvändigt att forskare engagerar sig i en kritisk diskussion. Förutom väletablerade akademiska författare medverkar i Crisis and Migration en ny generation forskare vilka kan bli tongivande inom fältet inom några år. Boken utgör angelägen läsning för forskare och studenter inom migrationspolitik och Europastudier, liksom för politiker, praktiker och journalister.
Publisher Nordic Academic Press
Host/Issue Crisis and Migration : Implications of the Eurozone crisis for perceptions, politics, and policies of migration
ISBN 978-91-87351-30-3
Pages 9-24
Language eng (iso)
Subject Eurozone crisis
EU
migration
Europe
politics
public opinion
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18080 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics